ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਜੱਗੀ ਕੁਸਾ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ

ਜੱਗੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ । ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਵੀਰਾ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾਂ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ… । ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੈ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ । ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ।

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ,

ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)

This entry was posted in ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਪੰਨਾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>