ਗਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲ 20 ਟਨ ਸੋਨਾ


ਤਿਰਪੋਲੀ- ਕਰਨਲ ਗਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਫੀਆ ਫਰਕਾਸ਼ ਅਲ-ਬਰਾਸੀ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਫੀਆ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬੁਰਾਕ ਏਅਰ ਵੀ ਚਲਾਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨਾ ਹੈ।

ਸਾਫੀਆ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ 1971 ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗਦਾਫ਼ੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਫੀਆ ਉਥੇ ਨਰਸ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਫੀਆ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬੁਰਾਕ ਏਅਰ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੇ ਗਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਜ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ ਕਰਿਮੀਨਲਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫੀਆ ਕੋਲ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਡਬਲਯੂਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਦਾਫ਼ੀ ਕੋਲ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>