ਤੂੰ ਜੇ – ਕਾਕਾ ਗਿੱਲ

ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦਾ

ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦਾ

ਜੇ ਤੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ

ਜੱਫੀ ਭਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ

ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦਾ

ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ

ਤਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਨਾ ਪਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ

ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ

ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਪਰੇ ਤੂੰ ਹੈਂ ਵੱਸੀ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰਿੱਕ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ

ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਮਿਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ

ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ

ਤੂੰ ਤਾਂ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ

ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ

ਜਿੰਦਗੀ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ

ਤੈਨੂੰ ਪੀਵਾਂ ਕਿ ਜੀਵਾਂ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ?

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

2 Responses to ਤੂੰ ਜੇ – ਕਾਕਾ ਗਿੱਲ

  1. Jagtar says:

    Bahut Khub veer g !!!

    Keep it up

  2. manjeet kaur says:

    bahut khub likhiya tusi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>