*ਤਨ ਮਨ ਰੁਸ਼ਨਾਏ ਦਿਵਾਲੀ*

ਹਾਸੇ ਲੈਕੇ ਆਏ ਦਿਵਾਲੀ,
ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਹਰ ਇਕ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਬਣਕੇ ਹਾਸਾ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ,
ਦੁੱਖ ਹਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਰੂਹ ਦਵੇ ਦੁਆਵਾਂ,
ਹਰ ਇਕ ਹੱਸ ਮਨਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਜਿੱਤ ਬਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਹੈ,
ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਨਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ,
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਪੀਣਾ,
ਮਾੜਾ ਆਪ ਭਜਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਕਰਲੋ ਜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ,
ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿਵਾਲੀ।

ਖਰਚਾ ਕਰਿਉ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ,
ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਵਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

ਹੋਵਣ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਸਾਰੇ,
ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਏ ਦਿਵਾਲੀ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>