ਕੀ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਿਮੇਂਵਾਰ ਹਨ?

ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਨਾਮਕ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਚੂਰ- ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਲਕੇ ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ।  ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ , ਗਰਬੇਜ ਬੈਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਰਨ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ; ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਮ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸਰਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਨ ਹਊਸ ਗੈਸਾ ਵੱਧ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁਖ ਖੁਦ ਜਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਪਰਜੁਆਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਵਰੋਲਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਲਗਾਇਆਂ ਜਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੀ ਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕਿਚੜ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੜਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ -ਵਰ , ਵਿਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ- ਕਾਲਜ਼ ਸਭ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ  ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਤੇ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਗ੍ਹਾਂ – ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਲੀਕੈਪਟਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕੌੜਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ – ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਦਾ ਪੀਤਾਂ, ਤੇ ਕਚਰਾ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹਿੰਦੇ ਬੱਲਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆ਼ਫ਼ਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਲਕੇ ਬਾਰ- ਬਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>