ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖਵਾਕ

01-20-2009

Mukhwak from Sri Darbar Sahib, Amritsar

“Ik Ardas Bhat Kirat Ki”
“Guru Ramdas Rakho Sarnai”

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 5 ਘਰੁ 12
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ
ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥
ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ॥1॥
{ਪੰਨਾ 683}

(English Translation)
I bow in reverence to the Lord, I bow in reverence. I sing the Glorious Praises of the Lord, my King. ||Pause||By great good fortune, one meets the Divine Guru. Millions of sins are erased by serving the Lord. ||1|| Ang-683!!


Mukhwak from Gurdwara Sis Ganj Sahib, Delhi

“Teg Bahadur Simarea!!
Ghar Nao Nidh Aavay Dhiae!!”

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 5 ॥
ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ
ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਪਛਾਣਿ ॥
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਕਰਿ ਅਪੁਨੇ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ॥1॥
{ਪੰਨਾ 619}

(English Translation)
He did not take my accounts into account; such is His forgiving nature. He gave me His hand, and saved me and made me His own; forever and ever, I enjoy His Love. ||1|| Ang-619!!


Mukhwak from Gurdwara Nanak Piao, Delhi

“Sab Te Vada Satgur Nanak!!
Jin Kal Rakhi Meri!!”

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 5 ॥
ਪਰਮੇਸਰਿ ਦਿਤਾ ਬੰਨਾ ॥
ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ ॥
ਅਨਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥1॥
{ਪੰਨਾ 627}

(English Translation)
The Transcendent Lord has given me His support. The house of pain and disease has been demolished. The men and women celebrate. The Lord God, Har, Har, has extended His Mercy. ||1||  Ang-627!!


Mukhwak from Gurdwara Bangla Sahib, Delhi

“Sri Harkishan Dhiaiai
Jis Dithe Sab Dukh Jaye!!”

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 5 ॥
ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਚਿਤਿ ਆਇਆ ॥
ਸੋ ਘਰੁ ਦਯਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤਾ ਸਹਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ ॥1॥
{ਪੰਨਾ 625-626}

(English Translation)
The Supreme Lord God has established that home, in which He comes to mind. I found the Guru, the ocean of peace, and all my doubts were dispelled. ||1|| Ang-625-626!!


“Guru Roop Sadh Sangat Jio
Bhool Chuk Di Mafi Dena”

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ 5
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ॥
{ਪੰਨਾ 263}

(English Translation)
Remembering the Lord, we become Siddhas, celibates and givers. Remembering the Lord, the lowly become known in all four directions. Ang-263!!


Courtesy:
Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC)
Harcharan Singh Sarna (Delhi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>