ਅਮਨ ਜੱਖਲਾਂ

Author Archives: ਅਮਨ ਜੱਖਲਾਂ

 

ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਜੋ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੀ

ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਜੋ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਓਹੀ ਰਾਗ ਹੈ ਗਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਲਾ… ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਦੇਵੀਂ ਕੁਝ, ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ… ਲਿਖੀਂ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਜੋ ਹਾਰੇ। … More »

ਕਵਿਤਾਵਾਂ | Leave a comment
 

ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ, 3 ਨਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਚੰਦਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਤੁਰ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ… ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ,ਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਏ, ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ … More »

ਕਵਿਤਾਵਾਂ | Leave a comment