ਪਾਲਕ

ਪਾਲਕ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ  ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਭੀ ਗਈ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੌਗਾਤ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਭੇਜਿਆ। ਗਿਆਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੇਨ ਵਿਚ … More »

ਲੇਖ | Leave a comment