ਬਾਬੇ ਬਖਤੌਰੇ ਦਾ ਨਿਹਾਲੋ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ -ਖੁਲਾਸਾ !

ਲਿਖਤੁਮ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ , ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਨਿਹਾਲੋ ! ਪੇਂਦੂ ਬੇਰ ਵਰਗੀਏ ! ਨਿਆਈਂ ਆਲੇ ਖੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ !!……ਤੈਨੂੰ ਸਾਸਰੀ ‘ਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ , ਕਿ ਆਹ ! ਤੇਰੇ ਮੁਲਖ ਆਲਾ ਲਵ ਜੂ -ਲੱਭ ਜੂ ਕਰਾਂ ? … More »

ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ | Leave a comment
 

ਦੂਜਾ ਖ਼ਤ – ਸੁਲਫੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਆਪਣੀ ਛਮਕ-ਛੱਲੋ ਦੇ ਨਾਂ !

ਭੱਠਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਰਗੀਏ , ਨੀ ! ਤੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੁੱਛ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ !! ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤੈ , ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ! ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਛ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ! ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀ , ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਗੀਆਂ – ਤੈਨੂੰ … More »

ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ | Leave a comment