ਗਿਆਰਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਗੁਰਮਿੱਤ ਕੈਂਪ ਜਨਵਰੀ 12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ  ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਿੱਤ ਕੈਪ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।11ਵਾਂ ਗੁਰਮਿੱਤ ਕੈਂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿੱਕ ਸੇਧ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ।6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ … More »

ਸਰਗਰਮੀਆਂ | Leave a comment