ਦੀਵਾਲੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ

ਦੀਵਾਲੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ
ਆਉ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ ।
ਮੀਰੀ- ਪੀਰੀ  ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਨੂੰ
ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਈਏ ਸਾਰੇ ।

ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਛੇਵਾਂ ਲੋਕੋ,ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ।
ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰ , ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਉਜਾਲਾ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ  ਦਸੇ ਅਜ਼ਬ ਨਜ਼ਾਰੇ,
ਦੀਵਾਲੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ
ਆਉ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ ,
ਮੀਰੀ – ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਨੂੰ  .  . .  .  . .।

ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦ ਏਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ।
ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ।
ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ,
ਦੀਵਾਲੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ
ਆਉ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ ,
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਨੂੰ  .  . .. . . . .  ।

ਬਵੰਜਾ ਕੈਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ।
ਸ਼ੁਭ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਿਖਾਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
“ਸੁਹਲ” ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀ,ਹੋਣ ਨਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ,
ਦੀਵਾਲੀ  ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ
ਆਉ ਮਨਾਈਏ  ਸਾਰੇ ।
ਮੀਰੀ- ਪੀਰੀ  ਵਾਲੇ ਗੁਰ  ਨੂੰ ,
ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਈਏ ਸਾਰੇ ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>