ਅਦਾਰਾ ‘ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ’ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ-2013 ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।

HAPPY NEW YEAR – 2013

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।

This entry was posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>