ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂੰਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ

This entry was posted in Uncategorized.

One Response to ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂੰਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ

  1. Parminder S. Parwana. says:

    VISAKHI KHALSA SAJJANA DIVAS DI KULL LOKAHI NU BHUT BHUT VADAHI HOWEE ATTE ADARA QUAMI EKTA DE CHANGE UDAM VASTEE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>