ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ

ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ,
ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ,
ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਗਵਾਹ;
ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲੲੀ
ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਹਰ ਹਰਕਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ੳੁਸਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ,
ਅਤੇ ਚੁੱਭਵਾਂ ਰੋੜਾ ਰਾਹ ਦਾ
ੳੁਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾੲਿਮੀ ਦੇ;
ੲੇਸ ਲੲੀ ੳੁਸਦੀ ਹਰ ਤਾਕਤ
ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ
ਹਰ ਹਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ
ੳੁਬਲਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ …

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>