ਸਾਧਾਂ ਨੇ

ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਹੈ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ।
ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ  ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।

ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਮੱਖੌਟੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਮੁੱਖ ‘ਤੇ।
ਕੀਤੇ ਬੜੇ  ਕਹਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਮਨੁੱਖ ‘ਤੇ।
ਆਪਣੇ-ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ,ਘਰ ਪੁੱਟਿਆ,
ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ  ਲੁੱਟਿਆ।
ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ  ਗਲਾ  ਘੁੱਟਿਆ।

ਭਦਲੇ  ਕਈੇ ਭੇਸ, ਚੋਲਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ।
ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖੋ, ਬਘਿਆੜਾਂ  ਖਾ ਲਿਆ।
ਹੈ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ,
ਭੋਲੇ – ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ  ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।
ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ  ਲੁੱਟਿਆ।

ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ  ਸਭੇ ਭੁੱਲੀਆਂ।
ਜ਼ਬਰ – ਜਨਾਹਾਂ  ਵਿਚ, ਨੀਤਾਂ  ਡੁੱਲ਼੍ਹੀਆਂ।
ਮਸੂਮ ਜਿੰਦਗ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ,
ਭੋਲੇ- ਭਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ  ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।
ਸਾਧਾਂ ਨੇ  ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ।

ਉਹ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ,ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਸੀ।
ਚੋਲੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ  ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੇ ਸੀ।
ਮਿਹਨਤ-ਮਜੂਰੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ,
ਸਾਧਾਂ ਨੇ  ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ।
ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਹੈ  ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।

ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ  ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੀਸ-ਮਹਿਲ  ਡੇਰੇ ਦਾ, ਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਗਤੀ ‘ਚ  ਰਹੇ ਜੁੱਟਿਆ,
ਸਾਧਾਂ ਨੇ  ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ  ਲੁੱਟਿਆ।
ਤੂੰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ  ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।

ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਪਾਰੇ ਵਾਂਗ ਡੋਲਿਆ।
ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬਾਬਾ,ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਬੋਲਿਆ।
ਸਾਧ  ਵਾਲਾ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ, ਜਾਪੇ  ਮੁੱਕਿਆ,
ਤੂੰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।
ਸਾਧਾਂ ਨੇ  ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ।

ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ,ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ।
ਸੁਣ ਸਜ਼ਾ ਬਾਬੇ ਦਾ  ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੁਰਝਾਇਆ ।
ਹੱਥਕੱੜੀ   ਨਾਲ , ਸਾਧ  ਨੂੰ  ਹੈ  ਜੁੱਟਿਆ,
ਤੂੰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ  ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।
ਸਾਧਾਂ ਨੇ  ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ  ਲੁੱਟਿਆ।

“ਸੁਹਲ”ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ, ਸਾਧ ਹੀ ਬਣਾਂਵਦੇ।
ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਉਹਨੂੰ  ਲੀਡਰ ਚੜ੍ਹਾਂਵਦੇ।
ਕਾਮ-ਕਰੋਧੀਆ  ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆ,
ਭੋਲੇ- ਭਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਤੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।
ਸਾਧਾਂ ਨੇ  ਹੈ  ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੜਾ  ਲੁੱਟਿਆ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>