ਜਨਮ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ
ਰੱਜ ਰੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ।
ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ,ਦੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਈਏ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ।
ਰੱਜ – ਰੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ।

ਨੰਗੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ,ਗੁਰਾਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ।
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗਿਆ।
ਈਰਖ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੋਂ ਗਵਾਈਏ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ।
ਰੱਜ – ਰੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ।

ਕੰਘਾ, ਕੱੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਜੀ।
ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਸਿੰਘ ਪਰਵੇਸ਼ ਜੀ।
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਪਨਾਈਏ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ।
ਰੱਜ – ਰੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ।

ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਆਰਿਆ।
ਤੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ,ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ।
‘ਸੁਹਲ’ਅੱਜ ਯਾਦਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ।
ਰੱਜ – ਰੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>