ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ

ਜੋ ਦੰਗੇ- ਕਤਲ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਕਾਤਿਲ ‘ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਵੇ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਜੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਈਂ ਬਚਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਜੀਊਂਦੇ ਜੀਅ ਮਰਵਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਹਤਿਆਰੇ ਨੂੰ,ਵਡਿਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਤੇ ਜਨਤਾ ਤਾਈਂ ਡਰਾਵੇ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ,ੳੇੁਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਵਾਇਦੇ ਨਾ ਕਰ ਨਿਭਾਵੇ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਲਈ  ਭਰਮਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਮਚਾਵੇ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਸਕੀਮਾਂ  ਨਿੱਤ  ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਸਿਰੇ ਨਾ ਕੋਈ  ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਟਿੰਡ ‘ਚ  ਕਾਨਾਂ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ  ਸਰਕਾਰ।
ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ  ਸਰਕਾਰ।

ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਕਢ  ਵਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ  ਸਰਕਾਰ।
ਆਪਣੇ ਹੀ  ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੇ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੁਕਾਵੇ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਅਕਾਉਂਟ ਖੁਲ੍ਹਾਵੇ,ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਜੋ ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਛਿੱਪਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਬੇੜੀ ਨਾ  ਪਾਰ  ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਖੁੱਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜੋ  ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
ਹੜਤਾਲਾਂ  ਹੀ ਕਰਵਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

ਜੋ ਝੂੱਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
‘ਸੁਹਲ’ ਤਾਈਂ ਨਾ ਭਾਵੇ,ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>