ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਟਿਆ

ਸਤਿਗੁਰ   ਨਾਨਕ   ਪਰਗਟਿਆ,
ਦੁਨੀਆਂ  ‘ਤੇ  ਚਾਨਣ  ਹੋਇਆ।

ਤ੍ਰਿਪਤਾ  ਮਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ,
ਅਰਸ਼ੋਂ ਪਰੀਆਂ ਆਈਆਂ।
ਫਿਰ ਚੰਨ -ਸਿਤਾਰੇ  ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ,
ਸੂਰਜ  ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ  ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ;
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਖਲੋਇਆ,
ਸਤਿਗੁਰ   ਨਾਨਕ   ਪਰਗਟਿਆ,
ਦੁਨੀਆਂ  ‘ਤੇ  ਚਾਨਣ   ਹੋਇਆ।

ਦੇਵੀ – ਦੇਵਤਿਆਂ  ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ,
ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ।
ਕੱਤਕ ਦੀ  ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ  ਨੂੰ ਫਿਰ,
ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ  ਝੁਕਾਇਆ।
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ  ਭੈਣ  ਨਾਨਕੀ;
ਤੇਲ  ਬੂਹੇ  ਤੇ  ਚੋਇਆ,
ਸਤਿਗੁਰ   ਨਾਨਕ   ਪਰਗਟਿਆ,
ਦੁਨੀਆਂ  ‘ਤੇ   ਚਾਨਣ  ਹੋਇਆ।

ਉਹ ਸੱਚਾ–ਸੌਦਾ  ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ,
ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਾਈਂ ਰੱਜਾਇਆ।
ਸੱਭ ਤੇਰਾ-ਤੇਰਾ, ਹੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ,
ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ।
ਨਾਨਕ  ਜਾਣੀ – ਜਾਣ  ਗੁਰਾਂ ਨੇ;
ਕੁਝ ਨਾ ਆਪ  ਲਕੋਇਆ,
ਸਤਿਗੁਰ   ਨਾਨਕ   ਪਰਗਟਿਆ,
ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ   ਚਾਨਣ   ਹੋਇਆ।

‘ਸੁਹਲ’ ਸਿੱਖੀ ਦਾ  ਬੱੂਟਾ ਜੱਗ ਤੇ,
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ  ਨੇ ਲਾਇਆ।
ਊਚ – ਨੀਚ ਦਾ, ਭੇਤ  ਮਿਟਾ ਕੇ,
ਸਭ ਨੂੰ  ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਥੀਂ ਕਰਕੇ-ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ:
ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਹੱਲ ਜੋਇਆ,
ਸਤਿਗੁਰ   ਨਾਨਕ   ਪਰਗਟਿਆ,
ਦੁਨੀਆਂ  ‘ਤੇ  ਚਾਨਣ   ਹੋਇਆ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>