ਆਦਮੀ

ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ।
ਦੌਲਤ, ਸ਼ੁਅਰਤ ਤੇ  ਕੁਰਸੀ
ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ  ਆਦਮੀ।

ਕਰਨੀ – ਕੱਥਨੀਂ ਦੇ ਅੰਤਰ
ਵਿਚ  ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ-ਕੁਝ
ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ।

ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ,ਆਦਮ-ਬੋ
ਬਣਕੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਉਡ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਸਭ ਨੀਂਦਰਾਂ
ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ।

ਡਾਕੇ-ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੋ ਡੁੱਬਿਆ
ਢੰਗ ਨਵੇਂ ਹੀ  ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ
ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ।

‘ਸੁਹਲ’ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਲਾ
ਪਰਤ ਆਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਸੁਹਲੇ ਨਵੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਦੇ
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>