ਹਾਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਹਾਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ!
ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
… ?

ਹਾਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਮਦ!
ਪਰ ਸਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
… ?

ਹਾਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ!
ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
… ?

ਹਾਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ!
ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
… ?

ਹਾਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ!
ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
… ?

ਹਾਕਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਬਣਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ!
ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
… ?

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>