ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ: ਪਿਆਰ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਸੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਮੂਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਤੰਭ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ।

ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ

ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਅਕਸਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਣ। ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁਣਿਆਦ ਰਚਣ ਤਕ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਮਮਤਾ

ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਂਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ

ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪਨੇ ਅਤੇ ਆਸਾਂ

ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ।ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ।

ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ , ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖ-ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ:-

ਪਿਤਾ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ….ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ…

ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਹੈ…

ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ…ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡੋਣੇ ਆਪਣੇ ਹਨ…………

ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਹੀਰੋ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>