“ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜਹਾਰ “

ਮੈਂ  ਇੰਡਿਆਨਾ (USA) ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸ੍ਟੋਰ ਵਿਚ  ਬੈਟਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਉੰਟਰ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੋਰੀ ਖੜੀ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਅਗੇ ਇਕ ਗੋਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ … More »

ਕਹਾਣੀਆਂ | Leave a comment