ਕਠਪੁੁਤਲੀ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਲਤੀ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਅੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਪਏ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ।
”ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੱਸੋ?
‘ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
‘ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊ।
”ਨਾ-ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਨੀ ਯਾਰ।
‘ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ?
”ਕੁਝ ਨੀ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਈ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆਂ ਕਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕਦੇ ਕੁਛ।
‘ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ ਆ ਜਾਓ?
”ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ ਝੱਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ?
‘ਜੇ ਉਸਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਫਿਰ?
‘ਹਾ-ਹਾ-ਹਾ ਤੂੰ ਮਨਾਂ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਨਚਾ ਲਵਾਂ ਹਾ-ਹਾ-ਹਾ’ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਸ਼ੀਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਸੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਖਾਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਧੂੜ-ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਜੈਨਬ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੈਨਬ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਚੋੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ‘ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨੀ ਲਗ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ‘ਮਾਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ?
”ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਕੱਲੀ ਧੋਹ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਇਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਆ ਕੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਊ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ?
ਖਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਪਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਜੈਨਬ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ”ਆਪ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਲਊ ਓੁਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ?

This entry was posted in ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>