ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ

 

ਕਮੀਜ਼

ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਦੇਵ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਹਫਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੰਤ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਬੇਸ਼ਰਮ

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਲਪਾ ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਵਜਾਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰ ਪੱਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਈ ਉਸਦੀ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਪਾਗਲ

ਜਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਲ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਸੂਟੇ ਖਿਚਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਖ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਨਕੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਸੁਲਗਦੀ ਸਿਗਰੇਟ ਤੇ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਮੁਸ਼ਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅਨੀਤਾ ਗੁੰਮ-ਗੁੰਮ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਭਰਿਆ-ਭਰਾਇਆ ਕੱਪ ਉਵੇਂ-ਜੀਵੇਂ ਈ ਟੇਬਲ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਬਿਸਤਰਾ

ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ-ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਈ ਸੁਰਮੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂੰਧੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਲਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ਼ ਲਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੁਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਜੁੱਤੀ

ਅੱਜ ਖਾਲਾ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਟਕ-ਮਟਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ਼ੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਾ ਪੱਲਿਓੁਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਮਸੀਂ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਬਿਸਤਰਾ

ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ-ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਈ ਸੁਰਮੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂੰਧੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਲਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ਼ ਲਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੁਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਜੰਜਾਲ਼

ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਅਰਾਧਨਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੰਡਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਕਿਸਮਤ

ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ-ਸੁੱਟ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਚਮਕਾਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ-ਖੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਪਾਨ ਵਾਲ਼ੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਬਰਫ਼

ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰੇਟ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘਸਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੰਦ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment