ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ

 

ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਜੈਤੀ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਜੈਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਜੋ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਕੀਮਤ

ਅੱਗ ਬਬੂਲੀ ਹੋਈਊ ਮਾਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਾ ਬੈਠੀ ਨੋਟ ਗਿਣ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਮਾਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਈ ਨੀ ਹੁੰਦਾ… ‘‘ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ‘ਤੂੰ ਸਭ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment
 

ਕਾਸ਼

ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਉੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਜੀਨੀ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਜਲਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਜਦ ਨੂੰ ਅੱਖ ਝਮੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਏ ਉਦਿਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਗਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ। ‘‘ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਗਰੇਟ … More »

ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ | Leave a comment